Höghastighetsbatteri

  • Höghastighetsbatterier

    Höghastighetsbatterier

    10C urladdningssystem: 10C urladdningshastighet, 25℃ kapacitet ≥90%.

    Inriktad på konsumentelektronik, antar speciella materialsystem och processer för snabb urladdning;

    Cykellivslängd upp till 500 cykler.